Všeobecné podmínky

Souhrn pro neprávníky

Tento souhrn jsme sepsali, abychom vám představili základní podmínky jasnou řečí.

 1. Podmínky určují vztah mezi vámi a námi.
 2. Podmínky můžeme měnit. O větších změnách vám napíšeme.
 3. Městským věrnostním systémem vám chceme umožnit získat lepší ceny v místních firmách a další bonusy. Víme, že pro ekonomiku města jsou mnohem důležitější malé firmy než nadnárodní řetězce. Proto budeme rádi, když budete systém co nejvíc využívat a nakupovat v místních firmách. Získáte tím lepší ceny, bonusy a také dobrý pocit. Také budeme rádi, když nebudete zkoušet věrnostní systém nějak obejít či zneužít. To bychom vám pak zablokovali účet.
 4. Spindo může být občas nedostupné z důvodů technických problémů. Mějte s námi trpělivost. Snažíme se, aby vše šlapalo maximálně dobře. Spindo používáte sami za sebe. Pokud budete dělat něco, co se příčí zákonům nebo dobrým mravům, chápete, že vám můžeme zablokovat účet.
 5. Za obsah, který nahrajete na Spindo (texty, fotky atd.), odpovídáte vy. Pokud by to porušovalo zákon, budeme s tím muset něco dělat. Prosím nekopírujte naši grafiku a nápady.
 6. Používejte Spindo normálně a běžně. Nezkoušejte se dostat do cizích účtů, nesnažte se využívat případné chyby portálu ke svému prospěchu atd. Pokud najdete chybu nebo něco nebude fungovat, budeme rádi, když nám dáte vědět.
 7. Při registraci je třeba potvrdit, že s těmito podmínkami souhlasíte.
 8. Pokud registrujete firmu, projděte si i obchodní podmínky.
 9. Pokud na Spindu porušíte zákon a třetí strana na nás bude vymáhat škodu, souhlasíte s tím, že tuto škodu uhradíte.
 10. Pokud něco nesplní firma, které jste fanouškem, je nám to líto, ale neneseme za to odpovědnost. Budete si to muset vyřídit s nimi.
 11. Pokud chcete, můžete bez jakýchkoli závazků ukončit své působení na Spindu. My máme právo vám smazat účet. Toto právo budeme využívat pouze ojediněle v případě kritických problémů, pokud nám bude někdo aktivně škodit.
 12. Budeme vám občas psát e-maily s informacemi, co se děje na Spindu.

Hlavní text Podmínek

Těmito podmínkami („Podmínkami“) se řídí váš přístup na portál Spindo, používání portálu Spindo (na který se v textu těchto Podmínek odkazuje jako na „portál“) a používání věrnostní Spindo karty, kterou portál Spindo provozuje ve spolupráci s jednotlivými spolupracujícími firmami. Vstupem na tyto stránky a jejich používáním vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami, registrací a používáním věrnostní karty vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami týkajících se používání věrnostní karty a uzavíráte právně závaznou smlouvu se společností Spindo s.r.o.

Na tyto stránky nevstupujte ani je nepoužívejte, pokud nejste ochotni nebo nemůžete být těmito Podmínkami vázáni.

Tyto podmínky jsou platné od 20. 10. 2015.

1. DEFINICE

Smluvní strany
 • „Uživatel - Vy“ je ten, kdo vstupuje na stránky, prohlíží je, prochází je, nebo je používá jiným způsobem, zaregistruje se a nebo používá věrnostní Spindo kartu a nemá přitom založený firemní účet.
 • „Firemní uživatel nebo také Firma“ je ten, kdo vstupuje na stránky, prohlíží je, prochází je, vytváří obsah nebo je používá jiným způsobem, má založený firemní účet a akceptuje věrnostní kartu a používá firemní zákaznický systém.
 • „Provozovatel - My“ je společnost Spindo s.r.o.
Obsah
 • „Obsah“ znamená text, obrázky, fotografie, zvukové nahrávky, videa, údaje o umístění a veškeré jiné druhy dat nebo komunikace.
 • Obsah („uživatelský obsah“) je to, co jste vy nebo ostatní uživatelé nahráli nebo přenesli na tento portál, jeho prostřednictvím nebo v souvislosti s ním, například příspěvky, komentáře, hodnocení nebo informace na svém profilu ve svém účtu.
 • Obsah také můžeme tvořit my a to jak náš vlastní, tak dodaný od třetích stran.
Věrnostní systém Spindo
 • „Věrnostní systém“ znamená městský věrnostní systém vázaný na zákaznickou kartu pojmenovanou podle daného města (Karta pravého Pardubáka, Trutnováka atd.).
 • Věrnostní systém provozujeme pro místní firmy a to tím způsobem, že každá firma má nastaveno svůj vlastní věrnostní systém pro své zákazníky. Věrnostní karta Spinda potom funguje jako spojení mezi jednotlivými firmami, aby zákazníci nemuseli mít desítky karet, ale jen jednu.
 • Věrnostní karta Spindo je unikátní pro každého uživatele - zákazníka. Její číslo a čárový kód jsou vázány na daný e-mail a jméno uživatele, kterými se uživatel zaregistruje.
 • Věrnostní kartu může zákazník využívat jejím ukázáním ve firmách zaregistrovaných na portále Spindo. Firmy tuto kartu akceptují a zaznamenají nákup zákazníka do systému. Zákazník má podrobný přehled o používání karty i o výhodách s tím spojených.

2. ZMĚNY PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

Tyto Podmínky používání portálu Spinda máme právo podle potřeby upravit. Nejnovější verze těchto Podmínek je umístěna zde na této stránce. Berete na vědomí a potvrzujete, že váš přístup na tento portál a jeho používání se řídí Podmínkami, platnými v době vašeho přístupu na portál či v době jeho užívání. Podstatné změny Podmínek vám oznámíme buď emailem nebo oznámením na portálu. Podmínky pro vás budou závazné i revidované, což berete na vědomí a potvrzujete. Proto tuto stránku pravidelně navštěvujte.

3. UŽÍVÁNÍ PORTÁLU SPINDO

Způsobilost a souhlas s užíváním portálu
 • Abyste mohli využívat služeb portálu Spindo jako uživatel musíte se v souladu s těmito Podmínkami zaregistrovat a/nebo být již zaregistrován v souladu s těmito Podmínkami. Při registraci přistupujete k těmto podmínkám a akceptujete je.
 • Na tyto stránky nesmíte vstupovat ani je užívat, pokud jsme vám zakázali přístup, anebo pokud jsme zavřeli váš účet.
 • Poskytujeme vám souhlas s užíváním tohoto portálu a služeb věrnostního systému v rozsahu, který je omezen těmito Podmínkami. Užíváte tento portál a věrnostní systém jako uživatelé na své riziko, což zahrnuje i možnost, že narazíte na obsah, který je urážlivý, neslušný, nepřesný, budící námitky nebo jiným způsobem nevhodný.
Dostupnost portálu
 • Portál může být upravován a aktualizován, jeho provoz může být přerušen nebo pozastaven, a to kdykoli a bez předchozího oznámení, a bez toho, že by toto zakládalo jakýkoli závazek na naší straně.
Uživatelské účty
 • Nesete odpovědnost za veškeré aktivity, k nimž dojde v souvislosti s vaším účtem, pomocí kterého můžete používat funkce portálu a věrnostní systém Spindo. Proto je vaší povinností zachovávat důvěrnost svého přístupového hesla ke svému účtu. Zavazujete se, že nás budete okamžitě informovat, pokud dojde k neoprávněnému použití vašeho účtu.
 • Během procesu vytváření účtu vás požádáme, abyste o sobě poskytli vybrané informace, a podpořili tak svou důvěryhodnost jako osoby, která používá funkce portálu Spindo. Nesmíte se vydávat za někoho jiného či za někoho neexistujícího, a nesmíte si vytvořit více účtů.
 • Informace o ochraně vašeho soukromí si přečtěte prosím v našich Zásadách pro ochranu soukromí.
Komunikace ze strany Spindo a ostatních uživatelů
 • Vytvořením uživatelského účtu souhlasíte s tím, že bude docházet k určité komunikaci v souvislosti s tímto portálem. Můžete například dostat interní zprávu od své oblíbené firmy, od svého fanouška nebo od nás. Budete od nás dostávat e-mailem zprávy, co se děje na portálu v souvislosti s vaším účtem a náš newsletter o tom, co se děje ve vašem městě a okolí. Komunikaci, která není zásadní povahy, můžete odhlásit v nastavení účtu.

4. MĚSTSKÝ VĚRNOSTNÍ SYSTÉM SPINDO

Městský věrnostní systém funguje takto:
 • Každý uživatel, který získá věrnostní kartu Spindo (registrací na portále nebo registrací v některé z firem a následným potvrzením na portále) ji může využívat ve všech firmách na Spindu. Karta má unikánítní číslo, takže je uživatel jasně identifikován a získává slevy a výhody přímo úměrné jeho nákupům ve firmách a aktivitám na portále. V souvislostí s registrací se zákazníkovi vytvoří i jeho Spindo peněženka, do které se mu budou přidávat peníze, které získá v některých firmách formou zpětného rabatu, nebo které vydělá na portálu čtením vybraných příspěvků od firem.
 • Každá firma má definovaný svůj systém, kdy dává zákazníkům, kteří se prokáží kartou Spindo, slevy či odměny podle vlastního nastavení. Pokud zákazník nakupuje u dané firmy častěji, získá zpravidla vyšší slevy či odměny. Výše slevy a odměn, které firmy nabízí, jsou představeny v jejím firemním profilu. Stejně tak jsou zde úrovně výše útrat, kterých musí zákazník dosáhnout, aby se na lepší cenu dostal.
 • Systém slev funguje na dvou principech. Buď zákazník dostane okamžitou slevu podle útratové úrovně, na kterou se ve firmě už dostal. Nebo zde funguje takzvaný zpětný rabat. V tomto případě dostane zákazník slevu také, ne však okamžitě, ale zpětně. Ve firmě zaplatí plnou částku a firma mu slevu připíše později a zákazník dostane danou částku na svou Spindo peněženku. Tuto zpětnou slevu využívají především firmy, které nemají v obchodě počítač, a nemohou hned zkontrolovat výši slevy, kterou u nich zákazník již má. Zkontrolují ji tedy později u počítače a peníze mu připíšeme na účet později. Připsaní zpětného rabatu trvá v průměru 1,5 až 2 měsíce.
 • Za každý nákup dostává zákazník navíc speciální bonus. 1 kredit za každých 100 Kč útraty. Za získané kredity si může následně vybrat v seznamu poukazů odměny, které za kredity definovaly jednotlivé firmy. Poukaz si musí před nákupem vytvořit, abychom mohli firmu o této aktivitě informovat. Poukazem se musí zákazník také prokázat - pomocí znalosti specifického kódu poukazu.
 • Celkově věrnostní systém funguje tak, že zákazníci, kteří nakupují v místních firmách nejvíce, v nich mají nejlepší ceny a zároveň získají i nejvíc kreditů na další bonusy a odměny.
Podmínky používání věrnostního systému Spindo
 • Aby uživatel mohl získat kartu, musíme ho nějak identifikovat. Vyžadujeme tedy jeho e-mail, jméno a příjmení, který zadá při registraci na portále.
 • Karta je určena pouze pro jednoho uživatele a je nepřenosná.
 • Když dojde ke ztrátě karty, uživatel si v nastavení může zažádat o novou, jeho získané výhody tím nijak neutrpí.
 • Pokud zjistíme, že systém nějakým způsobem uživatel zneužívá, můžeme mu účet zablokovat nebo rovnou smazat a on tak přijde o všechny své získané peníze, kredity a úrovně ve firmách.
Získávání peněz a kreditů za čtení příspěvků firem na portálu
 • Každý uživatel může získávat kredity a peníze za čtení příspěvků - firemních nabídek.
 • Kredity se získávají tak, že za každých 10 přečtených příspěvků, uživatel získá 1 kredit.
 • Reálné peníze lze získat náhodně za čtení příspěvků. Občas nějaký příspěvek oceníme přímo penězi, které se po jeho přečtění hned připíší uživateli do jeho Spindo peněženky. Čím víc příspěvků uživatel přečte, tím větší šance má na vyhrání peněz. Nacenění příspěvků penězi je náhodné a není proto zaručeno, že za určitý počet přečtení dostane uživatel předem jasný počet peněz.
Fungování Spindo peněženky
 • Spindo peněženka se uživateli postupně plní dvěma způsoby. Naplňují mu je firmy, které mu dávají zpětné rabaty z nákupů, které u nich uživatel učinil. Naplňuje se mu také čtením příspěvků, které jsou spojené se ziskem peněz.
 • Pokud má uživatel na Spindo peněžence našetřené peníze, může si je vybrat. V nastavení v sekci finance zadá bankovní účet, na který chce peníze zaslat. Po ověření účtu, které proběhne podle pokynů, mu částku na účet pošleme.

5. OBSAH

Odpovědnost za váš obsah
 • Za svůj obsah odpovídáte vy sami. Berete na sebe veškerá rizika spojená s vaším obsahem, zejména to, že se lidé budou spoléhat na jeho kvalitu, přesnost nebo pravdivost. Potvrzujete, že smíte, nebo máte potřebná práva k tomu, abyste mohli používat a autorizovat použití vašeho obsahu tak, jak je zde popsáno.
 • Například, ponesete odpovědnost, když váš obsah bude zahrnovat materiál, který je nepravdivý, úmyslně zavádějící či pomlouvačný; když bude porušovat práva třetí strany, včetně autorských práv, práv k obchodní značce, patentová práva, obchodní tajemství, etická práva, právo na soukromí, právo na ochranu osobnosti nebo jiná duševní práva či vlastnická práva; když váš obsah bude zahrnovat materiál, který je nelegální, včetně nezákonných nenávistných projevů či pornografie; když bude vykořisťovat nebo jinak poškozovat příslušníky menšin; nebo když bude porušovat či obhajovat porušení zákona nebo předpisů.
Naše právo používat váš obsah
 • Váš obsah můžeme používat mnoha různými způsoby, zejména tak, že ho zveřejníme, změníme jeho formát, začleníme ho do propagace, vytvoříme z něj odvozená díla, budeme ho propagovat a distribuovat a také umožníme ostatním, aby dělali totéž, pokud jde o jejich vlastní webové stránky a mediální platformy (například sdílení vašeho obsahu na sociálních sítích). Neodvolatelně nám tedy udělujete celosvětová, trvalá, nevýhradní, bezplatná práva k využívání vašeho obsahu, a to k libovolným účelům, a tato práva budeme moci poskytnout dalším subjektům na základě licence popřípadě přidělit či převést na jiné subjekty. Rovněž neodvolatelně poskytujete uživatelům tohoto webu a jiných médií právo přistupovat k vašemu obsahu v souvislosti s tím, jak používají web a jiná média oni sami. Nakonec se neodvolatelně vzdáváte jakýchkoli nároků nebo prosazování etických práv či nároků na přisouzení, které by mohly být ohledně vašeho obsahu vzneseny proti portálu Spindo a jeho uživatelům. „Užít, využít, použít“ znamená použít, kopírovat, veřejně předvést a zobrazit, reprodukovat, distribuovat, upravit, přeložit, odstranit, analyzovat, komercializovat a vypracovat odvozená díla z vašeho obsahu.
Vlastnictví
 • My vlastníme náš obsah, tedy obsah, který jsme na portál Spindo vložili my. Zejména vizuální rozhraní, interaktivní funkce, grafiku, design, zdrojový kód, produkty, software a také veškeré ostatní prvky a komponenty tohoto portálu, s výjimkou vašeho obsahu a obsahu ostatních uživatelů.
 • Vlastníme také autorská práva a obchodní značku, které se týkají portálu Spindo. Nesmíte tedy pozměňovat, reprodukovat, distribuovat, vytvářet odvozená díla ani jejich adaptace, ani veřejně vystavovat ani jiným způsobem využívat obsah portálu Spindo jako celek ani jeho část, s výjimkou případů, kdy k tomu výslovně poskytneme svolení. S výjimkou případů, které zde výslovně a jednoznačně uvádíme, vám neposkytujeme žádná práva, ani přímá ani domnělá, a veškerá práva k portálu a s tímto portálem související, a také veškerá práva k obsahu Spindo zůstávají výhradně nám.
Ostatní ustanovení
 • Vyhrazujeme si právo kdykoliv odstranit, skrýt, upravit nebo obnovit uživatelský obsah, a to výhradně podle našeho uvážení a z libovolného důvodu nebo bez udání důvodu a bez předchozího oznámení. Můžeme například odstranit příspěvek nebo komentář, pokud se domníváme, že porušuje naše Pokyny pro tvorbu obsahu. Nejsme povinni udržovat ani vám poskytovat kopie vašeho obsahu.

6. OMEZENÍ

Potvrzujete, že nebudete portál Spindo a věrnostní systém Spindo používat tak, abyste:
 • Porušili tyto Podmínky.
 • Porušili Podmínky pro tvorbu obsahu.
 • Porušili zákony České republiky.
 • Porušili práva třetích stran, zejména právo na zachování důvěrnosti informací, autorské právo, právo k obchodní značce, patentové právo, obchodní tajemství, etické právo, právo na soukromí, právo na ochranu osobnosti či jiné duševní nebo vlastnické právo.
 • Ohrožovali, škodili či obtěžovali jiné lidi nebo propagovat bigotnost či diskriminaci.
 • Porušovali jinou příslušnou zákonnou normu.
 • Upravovali, adaptovali, zcizovali, reprodukovali, distribuovali, překládali, vytvářeli odvozená díla nebo jejich adaptace, veřejně zobrazovali, prodávali, obchodovali s obsahem portálu Spindo jiným, než vaším vlastním.
 • Podnikali jakékoli akce, které způsobí nebo by mohly způsobit nepřiměřenou nebo nerovnoměrnou zátěž technické infrastruktury portálu Spindo nebo by mohly vyvolat jiné nadměrné požadavky na provoz tohoto portálu (tyto akce budeme vždy posuzovat výhradně podle našeho uvážení).
 • Podnikali jakékoli akce, které způsobí nebo by mohly způsobit neoprávněné získání slevové výhody, získání neoprávněné finanční částky či výhody, narušení věrnostního systému či jeho jiná omezení ať už na portálu nebo offline při jednání se zapojenými firmami.
 • Zkoušeli získat neoprávněný přístup na tyto stránky, do uživatelských účtů, počítačových systémů nebo sítí spojených s těmito stránkami nabouráním, podvodným získáním hesla nebo jinými prostředky.
 • Užívali tyto stránky nebo jejich obsah pro přenos počítačových virů, červů, defektů, Trojských koní či jiných položek destruktivní povahy (dále hromadně „virů“).
 • Používali zařízení, software nebo rutiny, které narušují řádnou funkci těchto stránek, nebo se jiným způsobem pokoušeli zasahovat do jejich fungování.
 • Odstraňovali, obcházeli, blokovali, poškozovali či jiným způsobem zasahovali do funkcí těchto stránek, které souvisí se zabezpečením a které zabraňují nebo omezují užívání či kopírování obsahu těchto stránek, nebo do funkcí, které omezení užívání těchto stránek vynucují.

7. POTVRZENÍ

 • Potvrzujete, že jste si prostudovali naše Pokyny pro tvorbu obsahu a že jim rozumíte.
 • Potvrzujete, že jste si prostudovali naše Zásady ochrany soukromí a že jim rozumíte.
 • Potvrzujete, že jste si prostudovali naše podmínky používání věrnostního systému Spindo a že jim rozumíte.
 • Pokud máte firemní účet a prezentujete svou firmu, potvrzujete, že jste si přečetli naše Obchodní podmínky.

8. FIREMNÍ PREZENTACE SPINDO

Jestliže zakoupíte firemní účet, podmínky vašeho nákupu se řídí Obchodními podmínkami pro firemní účet. V případě rozdílného ustanovení v Obchodních podmínkách pro firemní prezentaci a v těchto Podmínkách platí ustanovení uvedené v Obchodních podmínkách pro firemní prezentaci.

9. NÁHRADA ŠKOD

Zavazujete se, že nahradíte škody a budete chránit před utrpěním škod společnost Spindo s.r.o., zejména před případnými náklady, náhradami škod a platbami vyžadovanými zákonem, před veškerými nároky či požadavky vznesenými třetí stranou na základě či v souvislosti s vaším přístupem na tento portál a jeho užíváním, vaším porušením těchto Podmínek, a to jak porušením na vaší straně, tak porušením třetí strany, která použije váš účet, jakýchkoli duševních práv nebo jiných práv nějaké osoby nebo nějakého subjektu. Spindo s.r.o. si vyhrazuje právo, a to na vaše náklady, provádět výhradní obranu a kontrolu jakékoli záležitosti, v níž se po vás žádá, abyste nám poskytli náhradu škody, a vy se zavazujete ke spolupráci, pokud jde o naši obranu těchto nároků.

10. ZŘEKNUTÍ SE ZODPOVĚDNOSTI, OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI

 • Firmy na svých firemních prezentacích, příspěvcích, zákaznických věrnostních systémech a poukazech představují informace a nabízejí slevy a odměny vždy ve své režii a samy za sebe. My tyto informace, slevy a odměny nekontrolujeme a neověřujeme. Spindo s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za tyto informace. Stejně tak se Spindo s.r.o. zříká zodpovědnosti a veškerých záruk týkajících se produktů, služeb a odměn, která firmy nabízejí na portálu Spindo.
 • Portál Spindo užíváte na základě svého rozhodnutí a na své riziko. Spindo s.r.o. vůči vám nenese odpovědnost za ztráty nebo škody, způsobené například nedostupností, nefunkčností nebo tím, že se spolehnete na kvalitu a přesnost informací, které zadají na portál firmy.
 • Spindo s.r.o. odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti se zvláštními či náhodnými škodami nebo ztrátami, se škodami nebo ztrátami způsobenými nedodržením závazků třetích stran, se ztrátou zisku, s přerušením obchodních aktivit, poškozením dobré pověsti nebo se ztrátou informací či dat.
 • Věrnostní systém Spindo používáte na základě svého rozhodnutí a na své riziko. My neposkytujeme žádné záruky a jistoty za výhody, které vám v rámci věrnostního systému nabídnou firmy používající portál Spindo. Zříkáme se veškerých záruk týkajících se těchto výhod, slev a bonusů, které firmy nabízejí v rámci věrnostního systému Spindo.

11. UKONČENÍ

 • Platnost těchto Podmínek můžete kdykoliv ukončit, a to tak, že uzavřete svůj účet, přestanete užívat tyto stránky.
 • Máme právo váš účet uzavřít nebo pozastavit a to bez udání důvodu, bez předchozího oznámení a bez povinnosti nahradit škodu jakéhokoli druhu.

12. VŠEOBECNĚ

 • Vyhrazujeme si právo upravit, aktualizovat a přerušit provoz těchto webových stránek, a to výhradně podle našeho uvážení, a to kdykoliv a z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu, bez předchozího oznámení a bez povinnosti nahradit škodu jakéhokoli druhu.
 • Můžeme vám zasílat oznámení, zejména taková, která se týkají změn těchto Podmínek, a to e-mailem nebo prostřednictvím komunikace na portálu.
 • Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a námi ohledně užívání těchto stránek a nahrazují veškeré předchozí dohody mezi vámi a námi o této věci.